คอร์สการจัดโต๊ะอาหารTable Setting
และการพับผ้าเช็ดปากมื้ออาหาร

เรียน 1 วัน ราคา 4,900 บาท
รับคอร์ส 8 ท่าน
เปิดวันเรียน 21 พย 2560

รายละเอียด

รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารที่เหมาะสมจะช่วยสร้างบรรยากาศใน การรับประทานอาหารแต่ละมื้อ และจะช่วยบ่งบอกถึงลักษณะหรือประเภทของอาหารที่ห้องอาหารแต่ละแห่งมีไว้ให้ นอกจากนี้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่จัดไว้รอรับลูกค้ายังเปรียบเสมือนสิ่งของ เครื่องประดับตกแต่งร้านให้มีความสวยงามและน่าสนใจนอกเหนือจากสิ่งของตกแต่ง

เนื้อหา
1. การจัดโต๊ะอาหารเช้า Breakfast Setting
2. การจัดโต๊ะอาหารกลางวัน Lunch Setting
3. การจัดโต๊ะอาหารค่ำ ไม่เป็นทางการ Informal Dinner
4. การจัดโต๊ะอาหารค่ำทางเป็นทางการFormal Dinner
5. การพับผ้าเช็ดปาก ให้เหมาะสมกับมื้ออาหาร

📣📣📣📣
ในหลักสูตรนี้จะเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรม

จองที่นั่งเรียนที่ 
Tel. 094 465 6261
Line : pinjujub 
พร้อมโอนจองที่นั่ง 50% 
ที่ kbank 040 276 2448

view