สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คอร์สการจับจีบผ้าโต๊ะ 
เรียน 1 วัน ราคา 5,900 บาท

#ความสำคัญการการจับจีบผ้า
ใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ในงานประเภทต่างๆ 
เช่น งานแต่งงาน งานสาธิตต่างๆ การประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน โต๊ะลงทะเบียน

เนื้อหา
1. รูปแบบของการผูกผ้าและการจับจีบผ้า
2. โอกาสที่ใช้ในการผูกผ้าและจับจีบผ้า
3. เรียนทำลายจีบผ้า 4 ลาย 
✔ลายเรียบ
✔ลายจีบกระทบ
✔ลายเกรียว
✔ ลายโบว์

📣📣📣📣
ในหลักสูตรนี้จะเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรมจองที่นั่งเรียนที่ 
Tel. 062 919 9565
Line : pinjujub 
พร้อมโอนจองที่นั่ง 50% 
ที่ kbank 040 276 2448

 

 

view