ติดต่อเรา  Catering -R-Us

 

ที่ตั้งสำนักงานเคเตอริ่ง  : บ้านเoลขที่ 26/2 หมู่ 2 แขวงคลองกุ่ม  บึงกุ่ม  กทม . 10240

มือถือ : 094 465 6261 

เว็บไซต์ : www.iceefroot.com  ใน นาม Catering -R-Us

ทีมงาน
ฝ่ายขาย                      คุณปิ่นโต  094 465 6261

                                  

ใบจดทะเบียนการค้า

 

 

 

 

view