สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คอร์สการจับจีบผ้าโต๊ะ

คอร์สการจับจีบผ้าโต๊ะ
เรียน 1 วัน  ราคา 5,900 บาท
รับคอร์ส 6 ท่าน
เปิดวันเรียน 25 พย 2560

#ความสำคัญการการจับจีบผ้า
ใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ในงานประเภทต่างๆ
เช่น งานแต่งงาน งานสาธิตต่างๆ การประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน โต๊ะลงทะเบียน

เนื้อหา
1. รูปแบบของการผูกผ้าและการจับจีบผ้า
2. โอกาสที่ใช้ในการผูกผ้าและจับจีบผ้า
3. เรียนทำลายจีบผ้า 4 ลาย
    ✔ลายเรียบ
    ✔ลายจีบกระทบ
    ✔ลายเกรียว
    ✔ ลายโบว์

📣📣📣📣
 ในหลักสูตรนี้จะเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรม

จองที่นั่งเรียนที่
Tel. 094 465 6261
Line : pinjujub
พร้อมโอนจองที่นั่ง 50%
ที่ kbank 040 276 2448
Tags : คอร์สการจับจีบผ้าโต๊ะ

view